Gáll Gregor szobrászművész

Gáll Gregor honlap screenshot

szobrászművész, sculptures

Gáll Gregor
home
http://www.gregorgall.com
  • Gáll Gregor szobrászművész

    Műveinek körében vannak ujjgyakorlatok, vannak a klasszikus formálást idéző plasztikai megoldások, vannak nagy köztéri álmok, intim kisplasztikai megnyilvánulások és vannak közösségi célt szolgáló, a plasztika eszközével alkotott tárgyformálások. Egész széles a skála, de mindegyik művön ott van mesterének félreismerhetetlen kézjegye, amely a soha nem múló gondolati igényesség és emberi látásmód mellett a formálás milyenségében lelhető meg. Gáll Gregor összetett módon látja és értelmezi a teret. Számára a plasztikai formák a tér kijelölésén túl dinamikus feszültséget teremteni képes alakzatok, amelyek épp az emberi gondolkodás által rakhatók rendbe, és tudnak képviselni esztétikai értéket is...
    Bereczky Loránd
artworx


ellenőrző kód!

Gáll Gregor banner

HangÁr Beszédoktató MűhelyartList

Gáll Gregor Gáll Gregor szobrászművész szobrászművész, sculptures16 589315 x 18746
kortárs művészet

Gáll Gregor szobrászművész, sculptures