Gáll Gregor szobrászművész

Gáll Gregor honlap screenshot

szobrászművész, sculptures

Gáll Gregor
home
http://www.gregorgall.com
  • Gáll Gregor szobrászművész

    Műveinek körében vannak ujjgyakorlatok, vannak a klasszikus formálást idéző plasztikai megoldások, vannak nagy köztéri álmok, intim kisplasztikai megnyilvánulások és vannak közösségi célt szolgáló, a plasztika eszközével alkotott tárgyformálások. Egész széles a skála, de mindegyik művön ott van mesterének félreismerhetetlen kézjegye, amely a soha nem múló gondolati igényesség és emberi látásmód mellett a formálás milyenségében lelhető meg. Gáll Gregor összetett módon látja és értelmezi a teret. Számára a plasztikai formák a tér kijelölésén túl dinamikus feszültséget teremteni képes alakzatok, amelyek épp az emberi gondolkodás által rakhatók rendbe, és tudnak képviselni esztétikai értéket is...
    Bereczky Loránd
artworx


ellenőrző kód!

Gáll Gregor banner


retorika
artList

Gáll Gregor Gáll Gregor szobrászművész szobrászművész, sculptures6 539020 x 17207
kortárs művészet

Gáll Gregor szobrászművész, sculptures