Független Magyar Szalon

Független Magyar Szalon honlap screenshot

művészeti portál

Független Magyar Szalon
home
http://fmszalon.mlap.hu/
  • Független Magyar Szalon

    A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület, 1992-ben alakult Budapesten, a párizsi Független Szalon mintájára és jóváhagyásával, alapszabályzatának átvételével, ezért is találkozhatunk az egyesület kiadványain és honlapján az Eiffel toronnyal. Röviden szólva, azért jött létre a hazai egyesület, hogy tagjainak évenként legalább egy látványos kollektív képzőművészeti kiállítást és hozzá egy lehetőleg reprezentatív katalógus kiadását megszervezze. A tagjaink között vannak profi és amatőr művészek, az egészen kezdő alkotóktól a hivatásos profiig.
    Legfontosabb szabály:
    Nincs zsűrizés és nincs díjazás!
    A szabályból következően a kiállításra kerülő alkotások minősége és színvonala rendkívül eltérő. A kvalitásbeli különbségek azonban jól mutatják társadalmunk alkotó tagjainak sokszínűségét és változatos kreativitását. A tagságot pénzbeni hozzájárulásában csak a tagsági díj, a katalógus ráeső nyomdaköltsége, és a terembér része terheli. A szalon vezetősége, elnökségének tagjai többségében maguk is alkotók, teljesen ingyenesen, elhivatottságból végzik a szükséges szervezési tevékenységet, és általában havi rendszerességgel üléseznek, ha szükséges. A tagsággal a kiállításon kívül, az évenként egyszeri közgyűlésen egyeztetik a szervezési és egyéb feladatokat.
artworx


ellenőrző kód!

Független Magyar Szalon banner

HangÁr Beszédoktató MűhelyartList

Független Magyar Szalon Független Magyar Szalon művészeti portál10 599546 x 18981
kortárs művészet

Független Magyar Szalon művészeti portál